Dr. Margitay-Becht András köszöntője

Örömmel üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy – egyelőre csak virtuálisan – a „LAJTA Monitor Múzeumhajó” fedélzetére lép, amelynek ünnepélyes újrakeresztelési ünnepségére 2010. augusztus 20-án Budapesten, az Országgyűlés előtti Duna-szakaszon kerül sor.

A Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HIM) kezelésében lévő, újonnan rekonstruált „LAJTA Monitor Múzeumhajó” nemzetközi jelentőségű, és a hadihajózás-történészek által az egész világon számon tartott műszaki műemlékünk, amelynek rekonstrukcióját a HIM-mel kötött szerződés alapján a Podmaniczky díjas „ZOLTÁN Gőzös Közhasznú Alapítvány” végzi, egy megnyert Európai Uniós pályázat és az Európa cégcsoport finanszírozásával. A rekonstruált műemlék az ünnepélyes keresztelőre látogatható állapotba kerül.

A világ első monitora, (alacsony hajótestű, erősen páncélozott, forgó lövegtornyos, géperejű hadihajója) az USS MONITOR az Amerikai Egyesült Államokban épült, 1862-ben, John Ericson svéd mérnök tervei alapján. Mivel műszaki elgondolásai beváltak, ez a hadihajó típus az egész világon elterjedt, 1862 és 1965 között kb. 200 példány készült belőle. A típus, és főleg annak első példánya ma is az amerikai nemzeti mitológia központi szereplője, ennek dacára nekik nincs felszínen megmaradt monitoruk. Sőt, az egész világon is csak 7 db. részben vagy egészben megmaradt monitor van, a mi LAJTÁ-nkkal együtt.

A rekonstruált egykori hadihajót eredetileg 1871-ben, Újpesten LEITHA néven bocsátották vízre, és számos technikai elsőbbséggel rendelkezett. A Monarchia haditengerészetében ezen volt az első forgatható lövegtorony, ez volt az első tisztán fémből épült, két csavarral hajtott, csupán géppel mozgatott hadihajó. Állomáshelye Óbudán volt, személyzete a Monarchia népeinek fiaiból állt, jelentős magyar létszámfölénnyel. Részt vett a boszniai okkupációban, végig harcolta az I. világháborút, számos katonai akcióban meghatározó szerepe volt. A Tanácsköztársaság idején személyzete csatlakozott a világ egyik első antikommunista felkeléséhez, melyet éppen róla neveztek el „monitor lázadás”-nak.

Azt kérjük Öntől, hogy tisztelettel, sőt, áhítattal csatlakozzon hozzánk virtuális túránkon! A LEITHA/LAJTA ugyanis egy igen nevezetes történelmi helyszín, egy vén hadihajó, amelynek domború páncélfedélzete alatt egykor 11 nemzet fiai szolgáltak, szenvedtek és nélkülöztek, harcoltak és olykor – ha úgy hozta végzetük – hősi halált haltak. Ismerje meg e nemzetközi jelentőségű hadászati műemlékünk röviden vázolt történetét és legyen vendégünk a jeles napon!

Dr. Margitay-Becht András